Workshop ‘Mediation and Construction’ – 14.10.2020

Workshop ‘Mediation and Construction’ op 14.10.2020 De pandemie n.a.v. COVID-19 heeft ook de bouwwereld helaas niet ongemoeid gelaten.  Conflicten die voordien reeds sluimerden tussen de bouwactoren zullen door de pandemie en haar economische nasleep nog scherper worden gesteld. Daarnaast wordt u als bouwheer, aannemer, architect of studiebureau geconfronteerd met bijkomende problemen op de werf. Het … Lees meer

Heldere communicatie in familiebedrijven

Wat als Covid-19 niet de enige reden is waarom u social distance toepast in het contact met uw familieleden?Wat als de familiale communicatie reeds langer niet van een leien dakje loopt? Heeft u al eens gedacht aan bemiddeling als exitstrategie naar een duurzame conflictoplossing? In uitdagende situaties dreigt de communicatie nogal eens mis te lopen. … Lees meer

COVID-19: Conflicten op de bouwwerf

De huidige COVID-19 crisis heeft een enorme impact op de bouwsector door maatregelen inzake social distancing, vertraagde of ontbrekende leveringen, gebrek aan buitenlandse werknemers, etc. Lopende bouwprojecten gaan gebukt onder een verminderde efficiëntie op de werf, stijgende kosten en planningswijzigingen waardoor vertragingen ontstaan. Mogelijke schadeclaims loeren dan ook om de hoek. Het is niet ondenkbeeldig … Lees meer

Duurzame conflictoplossingen in de bouwsector

Tijdens een bouwproces ontstaan regelmatig geschillen tussen de bouwpartners. De onenigheid kan handelen over de technische uitvoering, niet-conforme materialen, uitvoeringstermijnen, etc.   Wanneer de standpunten verharden lijkt een gerechtelijke procedure vaak de enige uitweg. Zo’n procedure is niet alleen duur en tijdrovend, maar hypothekeert in eerste instantie de vooruitgang van de werf. Een praktische aanpak … Lees meer

Wij gebruiken cookies om het aantal bezoeken op deze website te meten -- Meer info