In the middle of difficulty lies opportunity

Albert Einstein

Erkend bemiddelaars

Waar mensen samenleven en samenwerken, zijn conflicten nooit veraf. Conflicten kunnen verruimend werken doch wanneer een conflictsituatie dreigt te escaleren, komt een zorgvuldig opgebouwde emotionele of professionele relatie onder druk te staan.

Een lange juridische procedure biedt in dit geval voor partijen vaak niet de verhoopte oplossing.

Bemiddeling streeft naar het bereiken van een duurzame conflictoplossing die voor alle partijen tot een win-win situatie leidt. Hierbij gaan partijen onder begeleiding van een onafhankelijke derde op een kalme en serene wijze op zoek naar een gepaste oplossing voor hun conflict.

De voordelen van bemiddeling zijn legio. Bemiddeling kent een hoge succesratio en is een snelle en discrete procedure waardoor beheersbare kosten worden gegarandeerd.

Burgerlijke & handelszaken

Bouwgeschillen tussen bouwheren, bouwondernemingen en architecten
Bouwgeschillen in ontwerpfase, werffase of na oplevering
Commerciële en vennootschapsgeschillen                                                                      Deal mediation

Familiale zaken

Private vermogens
Familiebedrijven                                                                                                                         Erfovereenkomsten

Sociale zaken

Conflicten tussen werkgevers en werknemeres
Conflicten tussen ondernemingen en sociale partners

Hoe werken we

Een no-nonsense aanpak gericht op praktische noden steeds op zoek naar een duurzame conflictoplossing.

Als erkend bemiddelaar geven wij structuur aan de gesprekken, faciliteren wij de communicatie en bewaken wij het evenwicht tussen partijen.

Dit alles gebeurt in een vertrouwelijk kader zodat partijen zich niet geremd voelen om informatie te delen.

Onze expertise ligt in het creëren van ruimte voor innovatieve oplossingen die in een gerechtsprocedure niet altijd tot de mogelijkheden behoren. Op deze manier begeleiden wij partijen naar een oplossing op maat.

Heeft u een vraag of wil u ons graag ontmoeten?
Wij maken graag tijd voor u.

Wij gebruiken cookies om het aantal bezoeken op deze website te meten -- Meer info