Successful engineering is all about understanding how things break or fail.

Henry Petroski

Deskundigen

Sommige conflictsituaties vergen een technische beoordeling van het geschil. Het inschakelen van een onafhankelijk deskundige is in dat geval noodzakelijk om een objectief technisch oordeel te vellen.

Wij worden als onafhankelijk deskundige aangesteld door rechtbanken in een gerechtsprocedure, dan wel door partijen in het kader van een bindende derdenbeslissing of arbitrage.

Gebouw

Nieuwbouw – Vernieuwbouw – Restauratie
Bouwtechnische geschillen en bouwgebreken
Contracten en projectmanagement
Brandveiligheid

Accidentologie

Brandonderzoek
Ontploffingen
Machinebreuk

Hoe werken we

Een heldere analyse en directe communicatie staan centraal bij onze aanpak.

Het is ons doel de betrokken partijen vanaf de eerste vergadering een duidelijk zicht te geven op de verwachtingen die zij in het deskundigenonderzoek mogen stellen.
‚Äč
Hierbij ligt onze focus in de eerste plaats op een duurzame conflictoplossing. Indien het water tussen partijen alsnog te diep zou blijken, staan wij garant voor een kwalitatieve verslaggeving.

Wij treden uitsluitend op als onafhankelijk deskundige. Alleen zo kunnen we de totale onafhankelijkheid die we nastreven, garanderen.

Heeft u een vraag of wil u ons graag ontmoeten?
Wij maken graag tijd voor u.

Wij gebruiken cookies om het aantal bezoeken op deze website te meten -- Meer info