Plevoets - Renard: Duurzame conflictoplossingen

Duurzame conflictoplossingen in de bouwsector

Tijdens een bouwproces ontstaan regelmatig geschillen tussen de bouwpartners. De onenigheid kan handelen over de technische uitvoering, niet-conforme materialen, uitvoeringstermijnen, etc.
 

Wanneer de standpunten verharden lijkt een gerechtelijke procedure vaak de enige uitweg. Zo’n procedure is niet alleen duur en tijdrovend, maar hypothekeert in eerste instantie de vooruitgang van de werf. Een praktische aanpak is dan ook meer aangewezen.

Het kantoor Plevoets-Renard streeft naar het bereiken van een duurzame conflictoplossing die voor alle partijen tot een win-win situatie leidt en waarbij de werfvooruitgang gewaarborgd blijft.

Als erkend bemiddelaar begeleiden wij partijen op een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale wijze naar een oplossing op maat voor hun conflict. Dit alles gebeurt binnen een vertrouwelijk kader.

Soms hebben partijen nood aan de snelle tussenkomst van een onafhankelijke derde die het conflict op een objectieve en technische manier beoordeelt. In dat geval treden wij op als onafhankelijk deskundige en beslechten het geschil met een bindende derdenbeslissing.

In beide gevallen kan er op korte termijn een duurzame oplossing voor het conflict worden bereikt.

#duurzameconflictoplossingen

#bemiddeling 

#bindendederdenbeslissing

Afdrukken
Foto van Bart Plevoets
Bart Plevoets

Burgerlijk ingenieur - deskundige
Erkend bemiddelaar in sociale zaken
Erkend bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken

Foto van Kathleen Renard
Kathleen Renard

Master in de rechten - Master in het vennootschapsrecht
Erkend bemiddelaar in familiale zaken (Vermogensrecht)
Erkend bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken

Deel dit bericht

Wij gebruiken cookies om het aantal bezoeken op deze website te meten -- Meer info